Medyczne i biologiczne wskaźniki produkcji

Nazwa Instytucji: Instytut Ecohygieny i toksykologii im. L. I. Medwedia

RAPORT DLA POTRZEB
EKSPERTYZY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

(Medyczno-biologiczne wskaźniki; wyłożono na 3 arkuszach)

N 3/8-A-1538-08-27501Е od 05.03.2008 r.

Spożywczy surowiec albo artykuł żywnościowy: Spożywczy produkt dla specjalnego dietetycznego użytku - spożywczy rozczyn karotyny beta z marchwi w oleju.

Producent: Sp. z o.o. "Przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne "Browary"", 07423, Kijowski obwód, Browarski rej., w. Semypołky, Kijowska szosa, 2.

Wnioskodawca: Sp. z o.o. "Przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne "Browary"", 07423, Kijowski obwód, Browarski rej., w. Semypołky, Kijowska szosa, 2.

Skład (receptura) surowca albo artykułu żywnościowego: rozczyn karotyny beta z marchwi w oleju, otrzymany przez obróbkę makuchy marchwi roślinnym masłem po usuwaniu marchwiowego soku.

Na ekspertyzę Wnioskodawiec przedstawia:

1. TY Y 23721535.002-98 "Rozczyn karotyny beta z marchwi w oleju. Techniczne warunki" z przemianami do nich.
2. Raport Instytutu eksperymentalnej radiologii naukowego centrum radiacyjnej medycyny АМN Ukrainy z naukowo-badawczej pracy «Stosowanie biologicznie-aktywnych dokładek «elamina» i "Karatelka" w kompleksowym leczeniu zainfekowanych gruźlicą dzieci»
3. Raport Instytutu eksperymentalnej radiologii naukowego centrum radiacyjnej medycyny АМN Ukrainy z naukowo-badawczej pracy «Zbadać radioochronne właściwości rozczynu karotyny beta z marchwi w oleju "Karatelka".
4. Raport Republikańskiego dziecięcego sanatorium «Czajka» z naukowo-badawczej pracy z klinicznej aprobacji biologicznie-aktywnego produktu "Karatelka" w rehabilitacji dzieci, poszkodowanych od skutków awarii w Czarnobylu.
5. Wniosek Instytutu biochemii ім. O. W. Palladina АМN Ukrainy o możliwości użytku "Karatelki".
6. Listy МOZ Ukrainy № 05.03.02 / 711 od 30.07.2007 r, № 05.03.02-09 / 307 od 09.03.2006 r., № 05.03.02-09 / 58/842 od 30.03.2006 r. o możliwości użycia rozczynu karotyny beta z marchwi w oleju "Karatelka" w zorganizowanych dziecięcych i nastolatkowych zespołach.
7. Wniosek państwowej sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzy Rówieńskiej SЕS № 21-27 / 134 od 13.09.2004 r. o realizacji rozczynu karotyny beta z marchwi w oleju "Karatelka" w aptekach i zorganizowanych dziecięcych i nastolatkowych zespołach obwodu.
8. Poprzednie wnioski państwowej sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzy "Karatelki" - spożywczego rozczynu karotyny beta z marchwi w oleju.
9. Wzorce

Termin przeprowadzenia badań: 14.02.2008 r. - 05.03.2008 r.

Kryteria bezpieczeństwa i wyniki badań

Nazwa wskaźnikaWymogi ND masa, mg/kg nie więcejFaktyczna wartośćmasa, mg/kg nie więcejND na metody badawcze Wyniki (w stosunku do ND)
Wskaźniki fizyko-chemiczne        
Liczba kwasów mg KOH / g, nie więcej niż 1,5 0,07 Norma państwowa  4350  Odpowiada
Masa β-karotenu, %, nie mniej 0,02 0,033 Norma państwowa 8756.22  Odpowiada
Zawartość składników toksycznych  (mg / kg, nie więcej)      
Ołów 0,1 < 0,02 Norma państwowa 30538-97  Odpowiada
Cadmium 0,05 < 0,002 Norma państwowa 30538-97  Odpowiada
Arszenik 0,1 < 0,04 Norma państwowa 26930-86  Odpowiada
Rtęć 0,03 < 0,001 МВ 5172-90  Odpowiada
Miedź 0,5 0,022 Norma państwowa 30538-97  Odpowiada
Cynk 5,0 < 0,5 Norma państwowa 30538-97  Odpowiada
Żelazo 5,0 < 1,0 Norma państwowa 30538-97  Odpowiada
Pestycydy (mg / kg, nie więcej)      
2,4 D Nie dopuszcza się < 0,02 МW 2145-80  Odpowiada
HCH-γ-izomer 0,05 < 0,001 МW 4120-86  Odpowiada
Prometrin 0,1 < 0,03 МW 236-2000  Odpowiada
Mikotoksyny (mg / kg, nie więcej)      
Aflatoksyna В1 0,005 < 0,001

МR № 17FC/3737 od 30.11.2004 r.

 Odpowiada
Zearalenon 1,0 < 0,05 МW № 115 od 07.10.2004 r.  Odpowiada
Mikrobiologiczne wskaźniki        
QMAFAnM, KOH /g Nie więcej 1Х10² 5Х10¹ Norma państwowa 10444.15-94  Odpowiada
CGB (Bakterie z grupy coli) w 1 g. Nie dopuszcza się Nie wyjawniono Norma państwowa 30518-97  Odpowiada
Patogenne mikroorganizmy, w tym rodzaju Salmonella w 25 g. Nie dopuszcza się Nie wyjawniono Norma państwowa EN 1284: 2004  Odpowiada
Koagulazytywne gronkowce, w 1 g. Nie dopuszcza się Nie wyjawniono Norma państwowa 10444.2-94  Odpowiada

Grzyby z pleśią, KOH w 1 g.
Nie więcej 10 < 10 Norma państwowa 10444.12-88  Odpowiada
Drożdże, КОH w 1 g. Nie więcej 10 < 10 Norma państwowa 10444.12-88  Odpowiada
Radionuklidy, Bq / kg        
Specyficzna aktywność Cesium
Cs, Bq / kg
100,00 < 6,8 *  Odpowiada
Specyficzna aktywność Strontium
Sr, Bq kg
30,0 < 2,3 --//---  Odpowiada

Metody MUK 2.6.1.717-98; МI 12-05-99; МI 12-04-99;

Suplementy diety: nie mieszczą się.

Warunki i termin realizacji: zgodnie TU U 23721535.002-98 "Rozczyny β-karatyny z marchwi w oleju. Techniczne warunki" z przemianami.

Opakowanie: zgodnie TU U 23721535.002-98 "Rozczyny β-karotyny z marchwi w oleju. Techniczne warunki" z przemianami.

Rekomendacje co do stosowania: według zbadanych wskaźników bezpieczeństwa (zawartość toksycznych elementów, mikotoksynów, pestycydów, mikrobiologiczne wskaźniki, radionuklidy) przedstawiony wzorzec "Karatelka" - spożywczy rozczyn β-karotyny z marchwi w oleju produkcji Sp. z o.o. «Naukowo-produkcyjnego przedsiębiorstwa "Browary"» odpowiada wymogom МBCZ i SH № 5061-89, TU U 23721535.002-98 «Rozczyny karotyny beta z marchwi w oleju» z przemianami, GN 6.6.1.1 -130-2006.

Więc, ze względu na zaznaczone, uważamy, że "Karatelka" - spożywczy rozczyn β-karatyny z marchwi w oleju produkcji Sp. z o.o. "Przedsiębiorstwa naukowo-produkcyjnego "Browary"", 07423, Kijowski obwód, Browarski rej., w. Semypołky, Kijowska szosa, 2 odpowiada czynnemu ustawodawstwu Ukrainy i może być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem pod warunkiem dotrzymania wymogów:

- Masowa część karotyny beta,% - nie mniej 0,02 (Norma państwowa 8756.22); ilość nadtlenku mmol / kg, nie więcej - 10,0 (Norma państwowa 26593); kwasowa liczba, mg KOH / g, nie bardziej - 1,5 (Norma państwowa 5476); poziom zawartości toksycznych elementów (mg / kg, nie więcej): ołów - 0,1; cadmium - 0,05; arszenek - 0,1; rtęć - 0,03; miedź - 0,5; cynk - 5,0; żelazo - 5,0 (Norma państwowa 30178-96, Norma państwowa 26930-86; МW 5178-90); 2,4 D - nie dopuszcza się; HCH-gamma-izomeru - 0,05; DDT i jego metabolitów - 0,05; prometryny - 0,1; metaphos - nie dopuszcza się; DNOK - nie dopuszcza się (МW 4120-86; МW 3222-85; МW 236-2000; МW 2474-81); aflotoksyny В1-0, 005 (МR № 17FC / 3737 od 30.11.2004 r.); zearalenonu - 1,0 (МW № 115 od 07.10.2004 r.); ilość МАFАМ, KUO / G, nie więcej - 100; CGB (Bakterie z grupy coli) do 1 g - nie dopuszcza się; patogennych mikroorganizmów, łącznie z bakteriami rodzaju Salmonella, do 25 g - nie dopuszcza się; Koagulazytywne gronkowce, do 1 g - nie dopuszcza się; pleśniowe grzyby, КUO do 1 g, nie bardziej - 10; drożdże, КUO do 1 g, nie bardziej - 10,0 (Norma państwowa 10444.15-94; Norma państwowa 30518-97; Norma państwowa 10444.12-88; Norma państwowa 10444.2-94; Norma państwowa EN 1284: 2004); (Bq / kg, nie więcej): cesium 137cs-100, O; Strontium 90sr-30,0 (MUK 2.6.1.717-98, МI 12-05-99; МI 12-04-99).

Tekst etykietki uzgodniono.

"Karatelka" - to zestaw witamin Е i К i najpierw karotyny beta. Karotyna beta - biologicznie-aktywna substancja roślinnego pochodzenia, jedno z głównych źródeł witaminy А. Karotyna beta polepsza wzrok, ma immunomodulujące i radioprotekcyjne działanie, daje leczniczy efekt przy nieżycie żołądka, wrzodowej chorobie żołądka i dwunastnicy, obniża ryzyko onkologicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Główną przewagą nowego produktu "Karatelka" jest to, co w nim karoten związany z roślinnymi tłuszczami, które dobrze przyswajają się i zabezpieczają organizm nienasyconymi tłustymi kwasami, które mają przeciwmiażdżycowe działanie. Razem z tym "Karatelka" może się wykorzystywać przy kompleksowym leczeniu termicznych, chemicznych, popromiennych poparzeń, odmrożeń, zranień.

Dorosły organizm potrzebuje nie mniej 1,5 mg witaminy A na dobę, dzieci od 1 roku zycia - 1,0 mg. Zapotrzebowanie organizmu do karotyny beta w zwyczajnych warunkach jest w 2-3 razy większe, w strefach ekologicznej niestabilności - zwiększa się do 3,75 - 5,0 mg.

Koncentracja karotyny beta w suplementu diety "Karatelka" składa 0,2 mg na 1 ml. Według przeprowadzonych badań Instytutu biochemii im. O. W. Palladina АMN Ukrainy polecana dawka "Karatelki" składa:

1. Dzieciom od 1 do 3 lat - po 1 łyżce do herbaty na dobę;
2. Dzieciom od 3 do 6 lat - po 2 herbaciane łyżki na dobę;
3. Dzieciom od 7 do 14 lat - po 1 łyżce stołowej na dobę;
4. Dorosłym - po 2 stołowych łyżki na dobę.

Te dawki nie przeczą Nakazowi MOZ Ukrainy № 272 od 18.11.99 r. «O zatwierdzeniu norm fizjologicznej potrzeby ludności Ukrainy w głównych spożywczych substancjach i energii».

"Karatelkę" można używać w kompleksie z innymi artykułami żywnościowymi (warzywnymi sałatami, kaszami, pierwszymi i drugimi daniami) albo za 20-30 minut do pokarmu.

Nazwa pododdziału: laboratorium higieny i toksykologo-higienicznej ekspertyzy spożywczych produktów i towarów szerokiego użytku.

Starszy pracownik naukowy T. W. Worobjowa 
Starszy pracownik naukowy І. М. Szewczenko
Starszy pracownik naukowy Т. W. Adamczuk
Pracownik naukowy E. W. Gonczaruk
Inżynier 1 kategorii S. L. Macenko 
Kierownik działu O. M. Golińko

 

Aktualności kompanii

Suplement diety "Karatelka" od teraz na polskim rynku!
marca 06, 2015 10:14 a.m.

Przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne "Browary" rozszerza swoją działalność i wychodzi na polski rynek. Od teraz suplement diety "Karatelka" mogą kupić i Polski nabywcy. Dzieci czy dorośli - ktokolwiek, komu trzeba polepszy…

 
 

Kontakty

Kupić suplementy diety - Karatelka
(główne biuro)

02100, Ukraina, Kijowska, Kijów, Czerwonotkacka, dom 1, biuro .
  • +38 (044) 45186XX
 
Napisać zawiadomienia
Wybierzcie formę zwrócenia :
 
 
 
Identyfikator strony
Identyfikator strony:
1234

Poszukiwanie
 
 

Zamknąć
 
 
Zamówić dzwonek
person
phone
email
record_voice_over
create