Beta-karoten a nowotwory: czym pomaga suplement diety

W wytwarzaniu się nowotworów uczestniczy wiele czynników. Mó­wimy, że nowotwór to „zbuntowane" komórki, które nie chcą podporządkować się prawom organizmu. Ten „bunt" może powstać pod wpływem czynników fizycznych (np. promienie jonizujące, m.in. promienie rtg, radu i in.), czynników chemicznych (środki karcynogen­ne zawarte np. w smole pogazowej, dymie tytoniowymi in.) oraz czynników biologicznych (np. wirusów onkogennych). Stwierdzono jednakże, że ten sam czynnik rakotwórczy mo­że wywołać raka lub nie - zależnie od dodatkowych czynników, do których należą niektó­re witaminy i biopierwiastki. Witamina A oraz jej prowitamina beta-karoten, witaminy C, E i Q10 mają istotny wpływ na powstawanie nowotworów. Obecność tych witamin, i to w od­powiedniej ilości, może bardzo skutecznie zmniejszać niebezpieczeństwo wytworzenia się nowotworu. I odwrotnie - niedobór tych witamin sprzyja powstawaniu pewnych rodza­jów nowotworów.

Beta karoten to naturalna forma witaminy A tzw. prowitamina A. Jest nazywana witaminą młodości. W badaniach klinicznych beta-karoten ma działanie terapeutyczne i prewencyjne w stanach przedrakowych błony śluzowej jamy ustnej, żołądka i szyjki macicy. Badania epidemiologiczne sugerują, że wysokie spożycie w diecie beta-karotenu i wysokiej zawartości go we krwi, obniża ryzyko zachorowania na raka. Jednak przy odpowiedniej diecie dziennej dawka beta-karotenu jest zazwyczaj mniej niż 1-1,5 mg. A według ekspertów z National Cancer Institute (USA) w celu zapobiegania konsumpcji raka, danej niekorzystna sytuacja ekologiczna, dawka beta-karotenu powinna być 5,6 mg na dobę. Pod czas stanów przedrakowych i wysokiego ryzyka raka dzienna dawka profilaktyczna beta-karoten może osiągnąć 20-60 mg. Dr Wylie-Roselt w A. Einstein College of Medicine w Nowym Jorku stwierdził, że u ko­biet spożywających z pokarmami niedostateczne ilości witaminy A lub beta-karotenu 3-krot­nie częściej występują zmiany dysplastyczne szyjki macicy, oceniane jako stany przedrako­we. Podobne wyniki uzyskali naukowcy włoscy. Oceniali oni 191 kobiet z rakiem szyjki ma­cicy i taką samą liczbę kobiet zdrowych. Stwierdzili, że kobiety z rakiem szyjki macicy spo­żywały wyraźnie mniej pokarmów zawierających witaminę A lub beta-karoten. Wniosek z tych badań jest oczywisty. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania raka szyjki macicy należy zapewnić właściwą dostawę witaminy A i/lub beta-karotenu. Jako dodat­kowy dowód mogą służyć wyniki badań naukowców kanadyjskich z Vancouver. Wykazali oni, że zażywanie witaminy A w dawce 10 000 j.m. i beta-karotenu w dawce 30 000 j.m. dzien­nie zmniejsza znamiennie niebezpieczeństwo powstania raka jamy ustnej, nawet w grupie osób dużego ryzyka.

Eksperymentalnie także dokazana jest zdolność beta-karotenu do hamowania, w pewnych przypadkach, zwiększenia się już ustalonych nowotworów. Naukowcy uważają, że efekty te są związane ze zdolnością beta-karoten do stymulowania układu immunologicznego, powstawania aktywowanych makrofagi i swoistych komórek-kilerów, które mogą rozpoznawać i zabijać komórki nowotworowe. Tak więc, mechanizm działania anty rakotwórczego beta-karotenu są wielorakie. Pigment ten ma wspaniałą funkcję blokowania powstawania nowotworów złośliwych w prawie na wszystkich etapach.

Oczywiście, beta-karoten - nie lekarstwo na raka. Wśród wielu czynników zapobiegających nowotworom, beta-karoten nie jedyny, ale z pewnością skuteczny środek, darowany nam naturą, co zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.

Aby uzupełnić brak beta-karotenu w naszej żywności polecamy przyjmować suplement diety "Karatelka" - najlepszy beta karoten z naturalnych źródeł.